Kompenzátor magnetických polí k elektrónovému mikroskopu Jeol 7600F

Funkcia a využitie:Kompenzátor magnetických polí slúžiaci na odtienenie rušivých elektromagnetických polí pri prevádzke elektrónového mikroskopu JEOL 7600f využívajúci dva detektory magnetického poľa pre možnosť kompenzácie zložitých vonkajších podmienok so schopnosťou vykompenzovať hodnoty magnetického poľa na hodnotu nižšiu než 100nT v každom smere a v celom priestore tubusu mikroskopu.
Technická špecifikácia:

 

Model:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica