Vysokonapäťové zariadenie na meranie termálne stimulovaných depolarizačných prúdov

Funkcia a využitie:Vysokonapäťové zariadenie na meranie tepelne stimulovaných depolarizačných prúdov (TSDC) v teplotnom rozsahu od -160° C do +400° C s jednosmerným napäťovým zdrojom do napätia minimálne 1kV vybaveného vákuovou meracou celou so zlatými elektródami.1 ks zariadenie s príslušenstvom.
Technická špecifikácia:

 

Model:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica