Dynamicko-mechanický analyzátor – chladený dusíkom

Funkcia a využitie:Zariadenie na viskoelastické meranie materiálov. Teplotný rozsah minimálne od –150 oC až do 600 oC. Chladenie bude zabezpečené kvapalným dusíkom do teploty min. –150 oC. Frekvenčný rozsah minimálne v rozsahu od 0,01 Hz do 100 Hz, s minimálnou maximálnou silou 15 N. Rozlíšenie sily 0,00001 N, rozlíšenie deformácie ≤ 1 nm.  Environmentálna komora umožní vykonávať merania taktiež v závislosti od zmeny vlhkosti prostredia - zmena relatívnej vlhkosti v rozsahu 5% - 95%. 1 ks zariadenie s príslušenstvom.
Technická špecifikácia:

 

Model:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica