Dynamicko-mechanický analyzátor – chladený vzduchom

Funkcia a využitie:Dynamicko-mechanický analyzátor na meranie viskoelastických vlastností materiálov.
Technická špecifikácia:

 Efekty a vlastnosti, ktoré môžu byť charakterizované pomocou DMA:
•    zloženie zmesi,
•    efekty materiálu,
•    efekty spôsobené rôznymi plnivami,
•    mäknutie,
•    viskózny tok,
•    skelný prechod,
•    relaxačné správanie,
•    viskoelastické správanie,
•    mechanické moduly,
•    kryštalizácia a tavenie...

Geometrie pri DMA TA Q800: 3 bodový ohyb; jednobodový ohyb; dvojbodový ohyb; ťah; tlak.

Model:Q800,TA Instruments
Umiestnenie prístrojaFPT v Púchove, TnUAD v Trenčíne
Zodpovedný pracovníkMeno: Ing. Róbert Janík, PhD.
e-mail 1: janik.fpt.tnuni@gmail.com;
e-mail 2: robert.janik@tnuni.sk
tel. č.: +421 42 2851 821
OperátoriIng. Róbert Janík, PhD.
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica