Vysokoteplotný tribometer

Funkcia a využitie:Predmetom zákazky je tovar – vysokoteplotný tribometer na určenie tribologických vlastností tenkých vrstiev, povlakov, kovových materiálov a keramiky za normálnych i za zvýšených teplôt (až do 1000 oC). Prístroj musí byť vybavený systémom umožňujúcim zisťovanie tribologických vlastností pri použití maziva. Základom tribologických meraní je testovanie metódami PIN-on-DISC, Block on ring a Scratch test. Rozsah teploty: 25 oC -1000 oC. Rozsah zaťaženia: do 500 N. Priemer guličky 5/6/8/10 mm. Scratch test - rozsah normálovej a trecej sily: 0,05 - 200 N.
Technická špecifikácia:

 

Model:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica