Analyzátor gumárenských procesov

Funkcia a využitie:Analyzátor gumárenských procesov je prístroj na meranie dynamických vlastností elastomérov, termoplastov a kaučukových zmesí, zahŕňajúci testovanie vulkanizačných charakteristík, plynule premenný test a relaxačný test podľa noriem ASTM D5289, D6048, D6204, D6601, D7050, and D7605.
Technická špecifikácia:•    Moduly a krútiaci moment merané s časom po tom, ako je vzorka namáhaná predbežným napätím.
•    Starnutie vzorky a temperovanie pri naprogramovanom čase, frekvencii, napätí a teplote.
•    Kombinácie modulu, krútiaceho momentu a viskozity merané pri zvolenej frekvencii, teplote a napätí.
•    Moduly a krútiaci moment merané počas izotermických podmienok pri predbežnom napätí a frekvencii.
•    Rozšírený dynamický rozsah pre zvýšenie senzitivity pri nízkych záťažiach a frekvenciách.
•    Tolerancia kalibrácie krútiaceho momentu maximálne do 1 %.
•    Obnovenie teploty vulkanizácie max. do 30 sekúnd.
•    Zatavovacia testovacia priehlbina s dvojkužeľovou matricou pre vzorku s objemom min. 4,5 crm.
•    Teplota v rozsahu 40 - 230 °C.
•    Regulátor teploty s kontrolovaným ohrevom a s rýchlosťou chladenia min. 1 °C/s vzduchom s teplotou  minimálne 25 °C.
•    Oscilačné napätie v rozsahu +/-0,05° až +/-90° oblúk (+/-0,7% do + M 256%) s prírastkom min. 0,14%, maximálne napätie 50%.
•    Oscilačná frekvencia v rozsahu od 0,03 do 33 Hz (2 - 2000 cpm) s prírastkom max. 0,02 Hz.
•    Snímač krútiaceho momentu v rozsahu 10-2 až 225 dN.m, pre nízke viskozity v rozsahu 10-2 až 56 dN.m.
•    Meranie modulov: S',S",S*, šmykových modulov G', G", G*.
•    Voliteľne vypočítané hodnoty viskozít η, η", η*, J', J", J*, stratového uhla tan δ.
•    Maximálny tlak 8300 kPa s rozlíšením min. 5 kPa, automatickou váhou +/-690 kPa s presnosťou max. +/- 0,1 g.
•    Pneumatická vysekávačka na konštantný objem vzoriek min. 4,5 cm3.
Model:PRPA 2000; Alpha Technologies
Umiestnenie prístrojaFPT TnUAD, Púchov
Zodpovedný pracovníkMeno: Ing. Zuzana Mičicová, PhD.
e-mail: zuzana.micicova@tnuni.sk
tel.č.: +421 42 2851 850
OperátoriIng. Zuzana Mičicová, PhD., Ing. Ivan Labaj, PhD., Ing. Slavomíra Božeková, PhD.
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica