Univerzálny skúšobný trhací stroj

Funkcia a využitie:Univerzálny skúšobný trhací stroj s príslušenstvom na meranie fyzikálno-mechanických vlastností (pevnosti v ťahu, ťažnosti, Youngov modul, pevnosť na medzi klzu) elastomérov, termoplastov, kompozitov a polymérnych zmesí s veľkou presnosťou. Pristroj slúži na rýchle určenie ako materiál reaguje na silu pri pretrhnutí.
Technická špecifikácia:•    Zaťažovacia sila do 5 kN.
•    Presnosť merania: trieda 0,5/1 podľa EN ISO 7500-1 a ASTM E4.
•    Dvojstĺpový stolný model 5 kN.
•    Pracovná výška skúšobného priestoru 1600 mm.
•    Pracovná šírka skúšobného priestoru min. 420 mm.
•    Skúšobná rýchlosť 0,001 - 3000 mm/min.
•    Spätná rýchlosť pohybu priečnika 3300mm/min.
•    Mechanické klinové upínače pre ťahové skúšky 5 kN s upínacími čeľusťami s pyramídovým výbrusom. Upínacia hrúbka vzorky 0 - 7 mm, upínacia šírka 25 mm.
•    Pneumatické stranové upínače pre ťahové skúšky 1 kN s upínacími čeľusťami s pyramídovým výbrusom. Upínacia hrúbka vzorky 0 - 6 mm, upínacia šírka 50 a 60 mm.
•    Ohrev a chladenie vzorky sa vykonávajú elektricky v teplotnom rozmedzí od -60 °C do 180 °C
•    Videoextenzometer pre vyhodnocovanie deformácie skúšaných vzoriek.
Model:Autograph AG-X plus 5 kN; Shimadzu
Umiestnenie prístrojaFPT TnU AD, Púchov
Zodpovedný pracovníkMeno: Vladimír Moško, doc. Ing. Petra Skalková, PhD.
e-mail: vladimir.mosko@tnuni.sk, petra.skalková@tnuni.sk
tel.č.: +421 42 2851 868, +421 42 2851 874
OperátoriVladimír Moško, Ing. Ivan Labaj, PhD.
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica