KEGA

KEGA 002TnUAD-4/2011: Analýza komfortu v odevnom dizajne. riešiteľ: doc. Ing. Pavol Lizák, PhD., FPT

KEGA 004TnUAD-4/2012: Vývoj a aplikácia nových technológií na odlievanie príležitostných a pamätných predmetov z nekovových materiálov. riešiteľ: doc. Ing. Harold Mäsiar, CSc., FŠT

KEGA 003STU-4/2012: Tvorba interaktívnej multimediálnej učebnice „Mechatronika“ pre stredné odborné školy. riešiteľ: doc. Ing. Oto Barborák, CSc., FŠT

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica