Prístroj na termickú analýzu s funkciou termogravimetrie a diferenčnej skenovacej kalorimetrie

Funkcia a využitie:Prístroj zaznamenáva hmotnostné zmeny vo vzorke so zmenou teploty a meria teplo absorbovane, alebo  emitovane počas jej zahrievania. Umožňuje rýchly ohrev aj chladenie s presným riadením teploty pre stanovenie tepelných vlastností, zloženia, tepelnej stability a štúdium oxidácie polymérov, kompozitov, skla, kovov a iných materiálov.
Technická špecifikácia:•    Teplotný rozsah RT - 1600 °C.
•    Reprodukovateľnosť +/- 0,3 °C.
•    Rýchlosť ohrevu (izbová teplota ...1600 °C) max. 10 minút.
•    Rýchlosť chladenia (1600...100°C) max. 22 minút.
•    Rozlíšenie teploty v peci 0,001 °C.
•    Maximálna váživosť 5 g.
•    Rozlíšenie min. 1 g.
•    DSC rozlíšenie min. 0,00003 °C.
•    DSC citlivosť min. 0,1 mW.
•    Objem vzorky maximálne 900 nl.
•    Zabudovaná mikrováha na paralelne riadenom uchytení pre zabezpečenie stability hmotnosti vzorky pri jej topení.
•    Opakovateľnosť základnej krivky min. 10 ug v celom teplotnom rozsahu.
•    Paralelne meranie DSC - TGA signálu.
•    Plne automatická kalibrácia hmotnosti pomocou zabudovaného interného kalibračného závažia.
•    Meranie v inertnej atmosfére, automatické prepínanie meracej atmosféry počas merania.
•    Možnosť preplachovania meracej cely plynom.
•    Keramické nádobky stabilné do 2000 °C.
•    Platinové nádobky na reakčné teplá.
•    Meranie  tepelného toku, DSC signálu reakčného tepla.
•    Meranie sorpčnej schopnosti vzoriek.
•    Režim riadenej straty hmotnosti.
Model:TGA/DSC 2  (HT/1600) STARe System; Mettler Toledo
Umiestnenie prístrojaFPT TnUAD, Púchov
Zodpovedný pracovníkMeno: doc. Ing. Katarína Moricová, PhD.
e-mail: katarina.moricova@tnuni.sk
tel.č.: +421 42 2851 859
Operátoridoc. Ing.  Katarína Moricová, PhD., Ing. Iveta Papučová, PhD.
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica