Analyzátor veľkosti častíc s duálnym rozptylom laserového svetla

Funkcia a využitie:Analyzátor veľkosti častíc so statickým a dynamickým viacuhlovým rozptylom laserového svetla, určený na meranie distribúcie častíc v kvapalnom režime. Prístroj umožňuje meranie veľkosti častíc v rozsahu od 0,3 nm do 10 µm aj aj pre vzorky s multimodálnym rozdelením.
Technická špecifikácia:•    Merací rozsah 0,3 nm až 10 µm;
•    Spôsob merania: statický alebo dynamický viacuhlový rozptyl svetla (SLS & DLS);
•    Koncentrácia vzorky do 40 %;
•    Rozptyl uhla od 10° do 150°;
•    Objem vzorky 3 ml;
•    Nastavenie teploty vzorky 25 °C;
•    Kyvety: sklená kyveta odolná voči organickým rozpúšťadlám, plastová kyveta.
Model:Cilas Nano DS
Umiestnenie prístrojaFPT TnUAD, Púchov
Zodpovedný pracovníkMeno: Ing. Slavomíra Božeková, PhD.
e-mail: slavomira.bozekova@tnuni.sk
tel.č.: +421 42 2851 850
OperátoriIng.  Slavomíra Božeková, PhD., Ing. Jana Pagáčová, PhD.
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica