Zariadenie na meranie indexu toku taveniny

Funkcia a využitie:Zariadenie na meranie indexu toku gumárenských zmesí a termoplastov, stanovenie hustoty taveniny, stanovenie
požadovaných vlastností podľa noriem ISO 1133a ASTM D 1238.
Technická špecifikácia:•    Priemer skúšobnej komory 9,555 mm, dĺžka skúšobnej komory min. 150 mm.
•    Testovacie závažia s hmotnosťami: 1,2 kg; 2,16 kg; 3,8 kg; 5 kg; 10 kg; 12,5 kg; 15 kg a 21,6 kg s toleranciou +/-0,5 %.
•    Teplotný rozsah 0 - 320 °C s presnosťou min. 0,01 °C.
•    Presnosť merania posunu piestu 0,025 mm/impulz.
•    Presný časovač, rozlíšenie lepšie ako 0,001 s.
•    Elektronický zdvih závažia.
•    Motorické odrezávacie zariadenie.
Model:mi2.3; Göttfert
Umiestnenie prístrojaFPT TnUAD, Púchov
Zodpovedný pracovníkMeno: Ing. Slavomíra Božeková, PhD.
e-mail: slavomira.bozekova@tnuni.sk
tel.č.: +421 42 2851 850
OperátoriIng.  Slavomíra Božeková, PhD.
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica