Kapilárny reometer

Funkcia a využitie:Kapilárny reometer pre kontrolu kvality termoplastických materiálov, ako sú reologické vlastnosti polymérnych vzoriek nad širokým rozsahom šmykových rýchlostí a testovacích podmienkach.
Systém kapilárneho reometra pracuje na princípe jedno a dvojzávitovkovej konfigurácie.
Prístroj slúži na zisťovanie indexu toku taveniny gumárenských zmesí a termoplastov, stanovenie hustoty taveniny, stanovenie požadovaných vlastností podľa noriem ISO 1133 a ASTM D 1238. Okrem indexu toku vyhodnocuje prístroj aj viskozitu, hustotu, napätie v strihu, rýchlosť tečenia, napätie v šmyku, koeficient variačnej odchýlky a aritmetický priemer.
Technická špecifikácia:•    Pôsobiaca sila 25 kN.
•    Meracia komora Set D = 9,55 mm.
•    Rozsah dynamickej rýchlosti 0,0004 – 40 mm/s (= 1:1000000).
•    Dynamické zrýchlenie v rozsahu 0 - 40 mm/s.
•    Vysoko dynamické zrýchlenie piestu 0 - 40 mm/s (= 2400 mm/min) za 0,6 s.
•    Teplotný rozsah do 400 °C s rozlíšením 0,01 °C.
•    Rozlíšenie dráhy posunu piestu 0,0000016 mm.
•    Kapilára L/D = 5/0,5.
•    Meranie narastania za hubicou pomocou laserového snímača s rozlíšením 0,44 mm, meranie v statických aj dynamických podmienkach.
•    Meranie šmykového napätia, viskozity polymérov.
•    Nastavenie konštantnej rýchlosti posunu piestu, nastavenie konštantného tlaku v komore.
•    Meranie tokových kriviek aj meranie nárastu objemu taveniny za hubicou.
•    Zariadenie spĺňa normy DIN 54811, ASTM D 3835, ISO 11443.
Model:Rheograph RG-25; Göttfert
Umiestnenie prístrojaFPT TnUAD, Púchov
Zodpovedný pracovníkMeno: Ing. Zuzana Mičicová, PhD.
e-mail: zuzana.micicova@tnuni.sk
tel.č.: +421 42 2851 850
OperátoriIng. Zuzana Mičicová, PhD.,
Ing. Slavomíra Božeková, PhD.
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica