APVV

APVV-0487-11: Štruktúra a vlastnosti oxidových skiel určených na aplikácie v jadrovej energetike. riešiteľ: prof. Ing. Marek Liška, DrSc., VILA

APVV-0218-11: Mechanizmy korózie a mikromechanické vlastnosti dentálnych materiálov. riešiteľ: Ing. Dagmar Galusková, PhD., VILA

APVV-SK-CZ-0090-09: Molekulová dynamika kremičitanových, hlinitanových a fosforečnanových skiel. riešiteľ: prof. Ing. Marek Liška, DrSc., VILA

APVV-SK-PL-0044-09: Nové environmentálne vhodné využitie biopolymérov z obnoviteľných surovín pre chemické špeciality. riešiteľ: doc. Ing. Iva Sroková, CSc., FPT

APVV-LPP-0156-09: Recyklácia odpadu zo sklárskych vaní. riešiteľ: prof. Ing. Marek Liška, DrSc., VILA

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica