Charpyho kyvadlové kladivo

Funkcia a využitie:Neinštrumentované kyvadlové kladivo pre stanovenie rázovej energie (húževnatosti) Charpyho metódou  podľa normy STN EN ISO 179-1.
Technická špecifikácia:

 

Model:WPM 423/27
Umiestnenie prístroja:
Zodpovedný pracovník:

 

Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica