Medicínska hyperbarická komora Haux STARMED 2200/2.2S


Funkcia a využitie:oxygenoterapia
Technická špecifikácia: 

Systém pozostáva s nasledovných podjednotiek:

1       Medicínska pretlaková komora s predkomorou a terapeutickou komorou

2       Hlavný ovládací panel s kontrolným počítačovým systémom hyperbarickej komory

3       Pacientský TV monitorovací systém

4       Transportný vozík  pre ležiacich pacientov

5       Chladiaci a vykurovací systém komory  pre riadenie  klimatizácie

6       Stacionárny hasiaci systém pre hyperbarickú komoru

7       Systém pre monitorovanie pacientov

8       Systém pre zásobovanie vzduchom na dýchanie v hyperbarickej komore

 

Jednotlivé podjednotky systému spĺňajú nasledovné technické požiadavky:

 

1.      Medicínska pretlaková komora s predkomorou a terapeutickou komorou

·        Dvojpriestorová  hyperbarická komora ( terapeutická komora  a predkomora)

·        Kapacita terapeutickej komory pre min. 12 sediacich pacientov s možnosťou  úpravy pre  dvoch ležiacich pacientov a 6 sediacich pacientov, ale aj iné varianty

·        Predkomora pre 2 sediace  osoby

·        Komora v tvare Ώ s vnútornou výškou min. 1950 mm pre stojacích pacientov

·        Pracovný tlak min. 2 bar  pretlak, absolútny min. 3 bar

·        Hyperbarická  komora je okrem iného  vybavená aj okrúhlymi pozorovacími oknami, podávacou komôrkou (pre jednu ruku) na podávanie liekov, potravy a nápojov

·        Terapeutická komora má:

o    12 pohodlných, jednoducho demontovateľných sedadiel ,

o    sadu vysokoúčinných tlmičov hluku  pre vstup a výstup vzduchu,

o    ventil k rýchlemu zníženiu tlaku v núdzových prípadoch,

o    bezpečnostný ventil, sadu osvetľovacích telies,

o    komunikačné zariadenia s hodinami a displejom pre vizualizáciu prevádzkových parametrov,

o    montážne koľajnice pre uchytenie prístrojov ,

o    12 pacientskych dýchacích jednotiek pre kyslík s príslušenstvom,

o    12 kyslíkových polomasiek,

o    4 kyslíkové prilby,

o    ručný hasiaci prístroj

·        Predkomora má

o    2 pohodlné sedadlá ,

o    sadu vysokoúčinných tlmičov hluku  pre vstup a výstup vzduchu,

o    bezpečnostný ventil,

o    sadu osvetľovacích telies,

o    komunikačné zariadenia s hodinami a displejom pre vizualizáciu prevádzkových parametrov,

o    2 pacientske dýchacie jednotky pre kyslík s príslušenstvom,

o    2 kyslíkové polomasky,

o    ručný hasiaci prístroj

 

2. Hlavný ovládací panel s kontrolným počítačovým systémom hyperbarickej komory

·        Ovládacia jednotka obsahuje počítačom riadený pozorovací systém hyperbarickej komory, systém pre riadenie prevádzky a systém pre kontrolu nastavených funkcií.

·        Celá komora je v normálnej prevádzke ovládaná s počítačovou podporou , alebo aj úplne manuálne pomocou Joystick.

·        V prípade poruchy (napr. výpadok počítača, výpadok zásobovania el. energiou...) je prevádzka bezpečne riadená pomocou  pneumatického ovládacieho panela  umiestneného priamo  na povrchu hyperbarickej komory.

 

3. Pacientský TV monitorovací systém

Systém pre pozorovanie pacientov pozostáva z:

·        4 ks CCD farebná TV kamera s príslušenstvom pre uchytenie v terapeutickej miestnosti,

·        1 ks CCD farebná TV kamera s príslušenstvom pre uchytenie v predkomore

·        1 ks  min. 17“ farebný TFT plochý monitor k zobrazeniu vybratého obrazu

·        1 ks min. 17“ farebný TFT plochý monitor k zobrazeniu obrazov zo 4 kamier súčasne

·        Digitálny videorekordér pre nahrávanie obrazu z deleného monitora

 

4. Transportný  vozík  pre ležiacich pacientov

 Systém musí byť vybavený:

·        2 ks transportný vozík  pre ležiacich pacientov vrátane matracov

·        Rýchla výmena segmentu so sedadlami za vozík pre ležiacich pacientov

 

5. Chladiaci a vykurovací systém komory pre riadenie  klimatizácie

Systém umožňuje riadenie klimatizácie, riadiť teplotu v komore aj počas prevádzky a umožňuje aj riadenie vlhkosti v komore pomocou chladiaceho systému. Obsahuje integrovaný chladiaci systém s chladiacim agregátom a vykurovací systém s výmenníkom a agregátom pre teplú vodu.

 

6. Stacionárny hasiaci systém pre hyperbarickú komoru

Systém viacmiestnej hyperbarickej komory je vybavený integrovaným stacionárnym hasiacim systémom (terapeutická komora a predkomora). Pozostáva z:

·        2 ks sada rozprašovacích / vodnú hmlu vytvárajúcich trysiek,

·        2 ks obsluhovacích  jednotiek pre aktiváciu a deaktiváciu v komore,

·        2 ks obsluhovacích  jednotiek pre aktiváciu a deaktiváciu umiestnených mimo komoru,

·        nádrže pre natlakovanú vodu,

·        zásobníka stlačeného vzduchu

·        panela pre hlásenie poplachov

 

7. Sytém pre monitorovanie pacientov

Systém obsahuje:

·        monitorovanie  exO2 u všetkých pacientov (všetci pacienti dýchajú kyslík cez polomasky, možnosť nahradiť polomaskou kyslíkovou prilbou u 4 pacientov,

·        meranie  tcpO2 u 8 pacientov,

·        2 lôžka intenzívnej starostlivosti vybavené  monitorovaním:  EKG 3 kanálove,  NIBP,  IBP, CAP,  teplota,  tcpO2

Monitorovací systém je doplnený nasledovnou prístrojovou  výbavou  - (zariadenia sú spôsobilé pracovať v hyperbarickom prostredí)

·        Prístroj na umelú ventiláciu pľúc pre 2 pacientov  (2 ks)

·        Prístroj na podávanie infúzie pre 2 pacientov (2 ks)

·        Pneumatická odsávačka (2 ks)

 

8. Systém pre zásobovanie vzduchom na dýchanie v hyperbarickej komore

 Systém  pre zásobovanie dýchacím vzduchom z bezpečnostných dôvodov obsahuje nízkotlakový systém, vysokotlakový systém a systém vysokotlakovej batérie vzduchu
Model:Haux STARMED 2200/2.2S
Umiestnenie prístroja:FZ TnUAD (Fakultná nemocnica Trenčín)
Zodpovedný pracovník:

 

doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.

e-mail: jan.bielik@tnuni.sk

telefónny kontakt: 032/7400600
Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica