Periflux System 5000

Funkcia a využitie:meranie mikrovaskulárnej perfúzie v tkanivách  pomocou kontaktného laser-dopplerovského princípu a tcpO2 princípu s aplikáciami v cievnej diagnostike, diabetológii, pri liečbe popáleninových stavov  a iných.
Technická špecifikácia:

Systém pozostáva z nasledovných subjednotiek:

Základný systém pre minimálne 8 modulov  
    2 ks modul pre meranie  prekrvenia na laser-doppleroskom princípe
    1 ks dvojkanálový teplotný modul  pre teplotnú provokáciu tkaniva
    4 ks  tcpO2/tcpCO2 modul pre meranie parciálneho tlaku kyslíka a oxidu uhličitého v tkanive
    1 ks modul pre meranie periférneho arteriálneho tlaku (palec nohy  ruky, nohy , stehno...)  

Displej a archivácia
    Laptopová jednotka pre zobrazovanie a archiváciu
    Software pre prenos signálu do externého PC, pre zobrazovanie  kriviek a hodnôt zo systému vrátane archivácie pacientskych dát  a vytvárania protokolov

Sondy a príslušenstvo
Systém je vybavený  nasledovným minimálnym príslušenstvom
    Laser-dopplerovská sonda pre meranie perfúzie (2 ks veľká, 2 ks malá) s príslušenstvom
    Laser-dopplerovská sonda s vyhrievaním pre meranie perfúzie  po tepelnej provokácii (2 ks) s príslušenstvom
    Endoskopická  (gastro, endofageálná) laser-dopplerovská sonda (2 ks) s príslušenstvom
    Sonda pre meranie tcpO2 (4 ks) s príslušenstvom ( membránové kity, fixačné krúžky...)
    Manžety pre meranie periférneho arteriálneho tlaku  na prstoch (3 ks rôzne veľkosti), končatinách (2 ks rôzne veľkosti)
    Vákuový vankúš pre fixáciu končatiny

Model:Periflux System 5000
Umiestnenie prístroja:FZ TnUAD (Fakultná nemocnica Trenčín)
Zodpovedný pracovník:doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
e-mail: jan.bielik@tnuni.sk
telefónny kontakt: 032/7400600
Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica