PeriCam PSI System

Funkcia a využitie:o    systém pre laser-dopplerovské zobrazovanie a výskum v mikrocirkulácii v reálnom čase
o    snímanie prekrvenia kože a povrchových tkanív s vysokým rozlíšením, zachytáva obrazy krvnej perfúzie rýchlosťou až minimálne 100 obrazov/s, čím umožňuje sledovať nielen priestorové rozloženie perfúzie, ale aj jeho dynamiku.
Technická špecifikácia:

Skener je bezdotykový k snímaniu prekrvenia kože a povrchových tkanív s vysokým rozlíšením, zachytáva obrazy krvnej perfúzie rýchlosťou až minimálne 100 obrazov/s, čím umožní sledovať nielen priestorové rozloženie perfúzie, ale aj jeho dynamiku. Systém umožňuje aj prehliadanie záznamu rýchlosťou  v minimálnom rozsahu 0.25-64 x od rýchlosti pôvodného záznamu.

Systém spĺňa nasledovné minimálne technické parametre:
    Princíp snímania / merania „Laser-doppler Speckle Contrast Analysis
    Paralelná video-kamera zobrazujúca meranú/monitorovanú  plochu tkaniva
    Plocha zobrazenia perfúzie  v min. rozsahu od  6x6 až po 15 x 15 cm
    Rýchlosť zobrazovania perfúzie  v minimálnom rozsahu  1-100 snímok/s
    Rozlišovacia schopnosť snímania perfúzie min. 1000x1000 bodov (cca 7000 pixlov / cm2) pre najnižšiu rýchlosť snímania
    Rozlišovacia schopnosť dokumentačnej video-kamery  min.  700x600 bodov (tolerancia +/- 50 bodov)
    Laser – vlnová dĺžka v rozsahu 730-820 nm, bezpečná pre operátora bez ochranných okuliarov, trieda 1 podľa IEC60825-1:2001  
    Príslušenstvo- stolík s ramenom pre ľahkú laser-kameru, archivačný Lap/Top displej , kalibračné zariadenie a fixačné zariadenie na končatiny

Model:PeriCam PSI System
Umiestnenie prístroja:FZ TnUAD (Fakultná nemocnica Trenčín)
Zodpovedný pracovník:

doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
e-mail: jan.bielik@tnuni.sk
telefónny kontakt: 032/7400600

Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica