Z.ONE Ultra

Funkcia a využitie:o    komplexné využitie prístroja pri výskume makrocirkulačných zmien, a zmien prekrvenia v tkanivách
o    Klinické aplikácie:
    abdominal- vaskulárne (renálne stenózy, vyšetrenia aorty ...)
    vaskulárne ( periférne, hĺbkovo)
    abdominálne
    hrudné
    pre zobrazenie povrchových štruktúr
  Technická špecifikácia:

  Digitálny ultrazvukový prístroj s farebným dopplerom, so softwarovým formovaním obrazu,  s vysokým výkonom a kvalitným štrukturálnym a dopplerovským zobrazením.

  Technická špecifikácia:
      ultrazvukový prístroj  so softwarovým formovaním obrazu
      snímkovacia frekvencia  min.  200 obr./s
      dynamický rozsah min. 150 dB
      harmonické zobrazovanie -THI
      compounding harmonic- vylepšenie priestorového a kontrastného rozlíšenia a penetrácie
      kontinuálny „trasmit  focus“
      automatická optimalizácia obrazu (TGC) stlačením jedného   tlačidla 
      automatická optimalizácia obrazu korekciou rýchlosti šírenia sa zvuku v rôznych anatomických štruktúrach (zapni/vypni tlačidlom) 
      možnosť aktívne pripojiteľných sónd min. 3
      možnosť retrospektívnej korekcie „freezovaných obrazov“- optimalizácia obrazu, Gain, a TGC, color gain, pan/zoom, dynamic range, perzistencia, zvýraznenie rozhraní, smooting, up/down invertovania, right/left invertovanie, .....
      minimálne zobrazovacie módy:
  o     2D/B-mód
  o     M-mód
  o     Color a Power Doppler
  o     Pulzný Doppler
  o     Zobrazenie dvoch obrazov vedľa seba (dva frozen, aktívny/frozen, dva aktívne)
  o    Zoom
      Minimálne kombinácie zobrazovacích módov
  o     B+CD/PD
  o     B+M
  o     B+PW (real time duplex)
  o     B+CD/PD+PW (real time triplex)
      manuálne, ako aj automatické meranie   dopplerovských parametrov
      LCD monitor s vysokým rozlíšením min. 19“ s v nastavením výšky, rotácie, nakláňania a zorným uhlom min 175°
      jednoduchá obsluha s príjemným užívateľským rozhraním
      prístroj s ľahkou manévrovateľnosťou
      hmotnosť prístroja  max. 70  kg
      Možnosť  softwarovej opcie pre  DICOM pripojenie  ( Print, Store, DICOM Modality Worklist )
      ukladania obrazov
  o     Hard Disk minimálne 300  GB
  o     USB  kľúč
  o     CD, DVD
      sondy
  o     Abdominálna  zakrivená sonda pracujúca v rozsahu  min. 2-6 MHz
  o     Lineárna sonda pracujúca v rozsahu min. 5-14 MHz, aktívna šírka sondy min. 62mm
  o     Lineárna sonda pracujúca v rozsahu min 3-8 MHz , aktívna šírka sondy max. 48 mm 
      príslušenstvo
  o    čierno-biela termo-tlačiareň obrazu

  Model:Z.ONE Ultra
  Umiestnenie prístroja:FZ TnUAD (Fakultná nemocnica Trenčín)
  Zodpovedný pracovník:

  doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
  e-mail: jan.bielik@tnuni.sk
  telefónny kontakt: 032/7400600

  Operátori:
  AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica