Konfokálny endomikroskopický systém Pentax

Funkcia a využitie:o    spojenie endoskopie s konfokálnou mikroskopiou poskytuje skenované laserové obrazy s vysokým rozlíšením, ktoré sú  porovnateľné s konvenčnou histológiou.
  Technická špecifikácia:

  Systém má až 1000-násobné zväčšenie, limitné rozlíšenie min. 0,7 µm a pri pozorovaní má schopnosť rozlíšiť povrchové aj podpovrchové štruktúry až do hĺbky 250 mikrónov (až na úrovni veľkosti bunečného jadra).

  Charakteristika systému a aplikácie:
      in vivo mikroskopia počas rutinnej endoskopie
      diagnóza tkaniva v reálnom čase
      veľmi vysoká presnosť a korelácia s histológiou
      jednoduchá klasifikácia vzorov pre diagnostiku
      možnosť detekcie neoplázie a Helicobacter pylori
      prienik do hlbších vrstiev (min. rozsah 0 – 250µm)
      bunkové jadro sa dá zobraziť pri použití aktuálneho farbiva
      možnosť hodnotenia vaskulárnej morfológie
      technická základňa budúcnosti pre gastrointestinálne molekulárne fluorescenčné značkovače
      včasná, zlepšená detekcia nádorov v liečiteľnom stave ako sľubná stratégia na zníženie úmrtnosti na nádorové ochorenia
      menej konvenčných biopsií vďaka špecifickej „inteligentnej biopsii“
      optimalizácia pracovných procesov pri endoskopii (napr. okamžité terapeutické rozhodovanie)
      zavádzanie pokroku z oblastí imunológie a genomiky do endoskopie (molekulárne značkovače)

  Zostava systému a technické parametre:
      konfokálna optická jednotka
      konfokálna riadiaca jednotka umožňuje až  min. 1000 násobné  zväčšenie endoskopického obrazu
      digitálny videoprocesor s integrovaným zdrojom svetla
  o    xenónový regulovateľný zdroj svetla min. 300W
  o    funkcia na zvýraznenie cievnej štruktúry tkaniva
  o    funkcia na zvýraznenie povrchovej štruktúry tkaniva
  o    možnosť samostatne regulovať nastavenie červenej a modrej farby v min. 5 krokoch
  o    možnosť nastaviť parametre a uloženie nastavenia pre min. 10 užívateľov
  o    možnosť prepojenia s PC pomocou kábla na archivovanie fotodokumentácie
  o    plnoformátové zobrazenie min. 1280x1024 pixelov
  o    výstupy min. 1x DVI-D, Y/C, RJ45, 2x USB
      dotyková obrazovka na ovládanie mikroskopického obrazu
      HD medicínsky LCD monitor
  o    veľkosť uhlopriečky min. 19“
  o    rozlíšenie obrazovky min. 1280x1024 pixelov
      endoskopický vozík
  o    mobilný, s možnosťou zabrzdenia
  o    min. 3 poličky na uloženie prístrojov
  o     min. 2 výsuvné zásuvky na umiestnenie klávesnice
  o    rameno pre LCD monitor
      konfokálny videokolonoskop
  o    Zorný uhol pre endoskopický obraz  min. 140º
  o    Zorné pole pre konfokálny obraz min. 475 x 475 µm
  o    Konfokálny obraz hĺbka rezu min.  0 – 250 µm
  o    Ohyb – hore/dole min.  130/130º
  o    Ohyb - doprava/doľava min. 120/120º
  o    Priemer distálneho konca max. 12,8 mm
  o    Priemer pracovného  kanála min. 2,8 mm
  o    Pracovná dĺžka min. 1500 mm
      konfokálny videogastroskop
  o    Zorný uhol pre endoskopický obraz  min. 140º
  o    Zorné pole pre konfokálny obraz min.  475 x 475 µm
  o    konfokálny obraz hĺbka rezu min.  0 – 250 µm
  o    Ohyb – hore/dole min.  130°/130º
  o    Ohyb - doprava/doľava min. 120°/120º
  o    Priemer distálneho konca max. 12,8 mm
  o    Priemer prac. kanála min. 2,8 mm
  o    Pracovná dĺžka min.  1000 mm

  Model:Pentax
  Umiestnenie prístroja:FZ TnUAD (Fakultná nemocnica Trenčín)
  Zodpovedný pracovník:

   doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
  e-mail: jan.bielik@tnuni.sk
  telefónny kontakt: 032/7400600

  Operátori:
  AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica