Rotor-Gene Q 5 plex

Funkcia a využitie:Funkcia prístroja a možnosti jeho využitia
o     Polymerázová reťazová reakcia v reálnom čase (RealTime PCR)
o     Vysoko-rozlišovacia analýza kriviek topenia (HRM)
o     Prístroj poskytuje kompletné zázemie pre metodologicky širokú paletu molekulovo-biologických vyšetrení v biomedicínskom výskume i diagnostike

  Technická špecifikácia:

  Technické parametre:
  o    Rýchlosť ohrevu min.  10º C/sekundu,
  o    Teplotná uniformita bloku vzoriek max. ± 0,02 ºC,
  o    Presnosť teploty  max.  ± 0,5 ºC,
  o    Tepelné rozlíšenie max. ± 0.02°C,
  o    Teplotný rozsah v min rozsahu 40-95°C,
  o    Optický systém založený na princípe LED diódy so stabilným umiestením a fixnou vlnovou dĺžkou,
  o    Optický systém pre HRM,
  o    Možnosť využitia min. 5  fluorescenčných kanálov pre Real time,
  o    Analytický a riadiaci software pre Real-time PCR umožňujúci sofistikované riadenie HRM a Real time analýz a spracovanie údajov pre High resolution melting analýzy, melting analýzy, end-point analýzy a kvantitatívnu analýzu,
  o    Štartovací balík spotrebného materiálu, potrebného na spustenie analýz a otestovanie prístroja.

  Model:Rotor-Gene Q 5 plex
  Umiestnenie prístroja:FZ TnUAD
  Zodpovedný pracovník:

   RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
  e-mail: vladimir.melus@tnuni.sk
  telefónny kontakt: 032/7400611

  Operátori:RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
  RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH
  PhDr. Katarína Kašlíková, PhD., MPH
  AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica