Fluorescenčný mikroskop Olympus BX 43

Funkcia a využitie:Funkcia prístroja a možnosti jeho využitia
o     Mikroskopické pozorovania biologických preparátov s fluorescenčnými sondami a molekulami.
  Technická špecifikácia:

  o    Stabilný ergonomický statív
  o    Binokulárna hlavica s nástavcom pre kamerový systém, otočná 360º
  o    Osvetlenie LED diodovým svetlom, pravé Koechlerovo osvetlenie
  o    Fluorescenčné objektívy 4x, 10x, 40x a 100x pre olejovú imerziu
  o    Séria hradiacich filtrov pre modré  a zelené svetlo
  o    Dĺžka excitačného vlnenia v rozsahu min.  350 – 580 nm
  o    Hodnotiaci softvér pre Comet assay).

  Model:Olympus BX 43
  Umiestnenie prístroja:FZ TnUAD
  Zodpovedný pracovník:

   RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH
  e-mail: zdenka.krajcovicova@tnuni.sk
  telefónny kontakt: 032/7400104

  Operátori:RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH
  RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
  PhDr. Katarína Kašlíková, PhD., MPH
  AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica