CO2-Inkubátor Binder CB 210

Funkcia a využitie:Funkcia prístroja a možnosti jeho využitia
o     Inkubátor je určený pre najvyššie nároky pri kultiváciách.
  Technická špecifikácia:

  o    Systém predhrievanej komory ATP-Line a spoľahlivé senzory pre meranie obsahu CO2 zaisťujú najvyššie parametre inkubácie.
  o    Komora je nepriepustná, nerezová, patentovaný systém Permadry zabezpečuje správne zmiešavanie atmosféry v komore až do relatívnej vlhkosti cca 98%, bez tvorby kondenzátov na stenách komory.
  o    Konštrukcia plynového zmiešavača s nasávaním atmosféry zabezpečuje homogénne rozloženie koncentrácie CO2 v komore, kde dochádza inak iba k prirodzenej cirkulácii atmosféry.
  o    Obsah CO2 možno voliť od 0 do 20 % s citlivosťou 0.1 %.
  o    Prístroj má štandardne jednu prípojku pre prívod CO2 s priemerom 6 mm. Infračervené senzory CO2 (nezávislé na obsahu vlhkosti) sú citlivé, takže po otvorení dverí dochádza k okamžitému vyrovnaniu koncentrácie CO2 v komore.
  o    Programovateľný štvorkanálový regulačný systém obsahuje bezpečnostné prvky, teplotu je možné regulovať od 7°C nad teplotou okolia do 60°C s citlivosťou nastavenia 0.1°C, veľkým prínosom je program rýchlej sterilizácie komory pri 180°C.

  Model:CO2-Inkubátor Binder CB 210
  Umiestnenie prístroja:FZ TnUAD
  Zodpovedný pracovník:

   RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
  e-mail: vladimir.melus@tnuni.sk
  telefónny kontakt: 032/7400611

  Operátori:RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
  RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH PhDr. Katarína Kašlíková, PhD., MPH
  AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica