Párny autokláv ICANCLAVE STE-23-D

Funkcia a využitie:Funkcia prístroja a možnosti jeho využitia
o    Typ stolného autoklávu, vhodný pre menšie zdravotnícke laboratóriá, dentálne ambulancie a pod.
o    Vhodný na sterilizáciu pevných aj dutých lekárskych, chirurgických a dentálnych nástrojov, balených i nebalených.
o    Vyhovuje požiadavkám najvyššej výkonnosti v súlade s platnými európskymi normami EN 13060 a má vyhlásenie o zhode s 93/42/EEC.
  Technická špecifikácia:

  o    medicínsky parný sterilizátor triedy B,
  o    model Icanclave STE -23-D so vstavanou tlačiarňou, pumpou ULVAC,
  o    plne automatický, mikroproce-sorom riadený vysoko-rýchlostný autokláv
  o    počet políc 3,
  o    rezervoár pre čerstvú a odpadovú vodu,
  o    integrovaný generátor pary
  o    veľkosť komory Φ247x450mm
  o    teploty: 121°C a 134°C
  o    12 automatických sterilizačných programov (9 + 3)
  o    USB pre ukladanie dát a neskoršie tlač

  Model:ICANCLAVE STE-23-D
  Umiestnenie prístroja:FZ TnUAD
  Zodpovedný pracovník:

   PhDr. Katarína Kašlíková, PhD., MPH
  e-mail: katarina.kaslikova@tnuni.sk
  telefónny kontakt: 032/7400611

  Operátori:PhDr. Katarína Kašlíková, PhD., MPH  RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
  RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH
  AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica