ELISA Reader - Apollo 11 LB 913

Funkcia a využitie:Funkcia prístroja a možnosti jeho využitia
o    Apollo 11 je intuitívna a ľahko použiteľná čítačka pre bežné typy ELISA testov.
o    Môže byť využitý na kvantifikáciu mnohých typov kolorimetrických testov, na sledovanie aktivity enzýmov, príp. na testy kvantifikácie proteínov.
  Technická špecifikácia:

  o    LED svetelný zdroj, spektrálny rozsah 400 – 700 nm,
  o    4 filtre namontované na 6-miestnom filtračnom kolese, 405 nm, 450 nm, 492 nm, 595 nm.
  o    automatická kalibrácia optiky a elektroniky pred každým meraním
  o    110 - 240 V, 50/60 Hz, 20 VA
  o    rozmery 210*281*160 mm (š*h*v)
  o    Pentium Processor, 500 MHz (or better),
  o    display 1024 x 768 (or better), USB

  Model:ELISA Reader - Apollo 11 LB 913
  Umiestnenie prístroja:FZ TnUAD
  Zodpovedný pracovník:

   PhDr. Katarína Kašlíková, PhD., MPH
  e-mail: katarina.kaslikova@tnuni.sk
  telefónny kontakt: 032/7400611

  Operátori:PhDr. Katarína Kašlíková, PhD., MPH  RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
  RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH
  AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica