Shimadzu UV-VIS spectrophotometer UV-1280

Funkcia a využitie:Funkcia prístroja a možnosti jeho využitia
o    Viacúčelový UV-viditeľný spektrofotometer UV-1280, navrhnutý lídrami v oblasti UV-viditeľnej spektroskopie pre kvantitatívnu analýzu molekulárnej absorpcie,
o     Prístroj je taktiež určený na meranie klinických ako aj vzoriek z environmentálneho prostredia.
o    Režimy merania zahŕňajú fotometrické spektrum, kvantifikáciu, kinetiku, časový priebeh a bio-metódy.
  Technická špecifikácia:

  o    spektrálna štrbina 5 nm
  o     rozsah vlnovej dĺžky 190-1100nm
  o     zobrazenie vlnovej dĺžky 0,1 nm
  o     presnosť vlnovej dĺžky 1 nm
  o    režim merania: fotometrický, spektrum, kvantifikácia, kinetika, time scan, viaczložková kvantifikácia, biometódy
  o    zdroj žiarenia halogen/deuterium
  o     6 palcový LCD
  o     detektor kremíková dióda
  o    fotometrický rozsah
             absorbancia: -0,3 až 3,0 Abs
              priepustnosť: 0,0% až 200%

  Model:Shimadzu UV-VIS spectrophotometer UV-1280
  Umiestnenie prístroja:FZ TnUAD
  Zodpovedný pracovník:

  RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
  e-mail: vladimir.melus@tnuni.sk
  telefónny kontakt: 032/7400611

  Operátori:RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
  RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH
  PhDr. Katarína Kašlíková, PhD., MPH
  AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica