Analytické váhy Kern ABT 120-4M

Funkcia a využitie:Funkcia prístroja a možnosti jeho využitia
o     Elektronické analytické váhy Kern slúžiace k presnému meraniu váženého materiálu.
o    Veľmi presné váhy určené hlavne pre laboratória vo všetkých oblastiach výskumu.
  Technická špecifikácia:

  o    max (horná medza váživosti) do 120g
  o     d (zobraziteľný dielik) 0,1 mg
  o     e (overiteľný dielik) 1 mg
  o     rozmer vážiacej plochy priemer 80 mm
  o     časové rozmedzie narastania signálu 3s
  o     rozsah prevádzkovej teploty od +10°C do +30°C
  o     rozmer vážiacej komory 168*172*233 mm

  Model:Analytické váhy Kern ABT 120-4M
  Umiestnenie prístroja:FZ TnUAD
  Zodpovedný pracovník:

   RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH
  e-mail: zdenka.krajcovicova@tnuni.sk
  telefónny kontakt: 032/7400104

  Operátori:RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH
  RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
  PhDr. Katarína Kašlíková, PhD., MPH
  AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica