Močový analyzátor DocUReader 2 PRO

Funkcia a využitie:Funkcia prístroja a možnosti jeho využitia
o     Močový analyzátor na chemické vyšetrenie moču vhodný pre malé laboratóriá a ambulancie rôznych špecializácií.
o    Pomocou močového diagnostického prúžku LabStripU11 Plus sa semikvantitatívne hodnotí 11 testovaných parametrov: glukóza, bilirubín, urobilinogén, ketóny, dusitany, pH, krv, bielkoviny, leukocyty, špecifická hmotnosť, kyselina askorbová.
  Technická špecifikácia:

  o    farebný dotykový displej a softvér aj v českom jazyku
  o    možnosť zadať farbu moča, čírosť moča, sériové číslo analyzátora, šaržu diagnostických prúžkov
  o    automatická kontrola pozície prúžku a namočenia prúžku
  o    funkcia AUTOSTART (automatický začiatok merania vložením prúžku do analyzátora) a AUTOPRINT (automatická výtlač výsledku po analýze vzorky), pamäť: cca 3000 výsledkov
  o    QC modul, bidirekcionálna komunikácia, možnosť napojenia do LISu,
  o    možnosť pripojiť čítačku čiarového kódu a zadefinovať konkrétneho operátora

  Model:Močový analyzátor DocUReader 2 PRO
  Umiestnenie prístroja:FZ TnUAD
  Zodpovedný pracovník:

   RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
  e-mail: vladimir.melus@tnuni.sk
  telefónny kontakt: 032/7400611

  Operátori:RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
  RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH PhDr. Katarína Kašlíková, PhD., MPH
  AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica