Hemo Control analyzátor

Funkcia a využitie:Funkcia prístroja a možnosti jeho využitia
o     Prístroj na meranie hemoglobínu a hematokritu v kapilárnej krvi.
o    Hemo Control sa používa v krvných bankách, nemocniciach a ordináciách lekárov na bežné skríning anémie.
  Technická špecifikácia:

  o    podsvietený LCD
  o     držiak kyvety minimalizuje riziko kontaminácie
  o    prevádzková teplota okolia 15°C - 40°C
  o    fotometrická metóda azid-methemoglobín
  o    rozsah merania: 0-25,6 g / dl; 0-15,9 mmol/l
  o    nepresnosť: CV <2%
  o    linearita: 0-20 g / dl: ± 0,3 g / dl; > 20 g / dl: ± 0,7 g / dl
  o    kalibrované podľa referenčnej metódy NCCLS
  o    súčasťou je kontrolná kyveta
  o    výsledky hemoglobínu a hematokritu z jednej vzorky dostupnej po 25 - 60 sekundách
  o    objem vzorky iba 8 µl
  o    integrovaná nabíjateľná batéria (100 hodín)

  Model:Hemo Control analyzátor
  Umiestnenie prístroja:FZ TnUAD
  Zodpovedný pracovník:

   RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH
  e-mail: zdenka.krajcovicova@tnuni.sk
  telefónny kontakt: 032/7400104

  Operátori:RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH
  RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
  PhDr. Katarína Kašlíková, PhD., MPH
  AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica