Eurolyser CUBE

Funkcia a využitie:Funkcia prístroja a možnosti jeho využitia
o     Multifunkčný POCT analyzátor riadený softvérom v pripojenom androidovom tablete vhodný do ambulancií lekárov rôznych špecializácií ako aj do malých laboratórií.
o     Vhodný na vyšetrované parametre: CRP, INR, FOB, hsCRP, ASO, HbA1c, Cystatín C, D-Dimér, Feritín, Troponín, Lipoproteín .
o    Aplikácia CUBE pre Android na mieru umožňuje nepretržité automatické aktualizácie softvéru zabudovaného prístroja cez internet.
  Technická špecifikácia:

  o    využíva RFID technológiu: predprogramovaná kalibračná krivka, identifikácia šarže a exspirácie používanej diagnostickej súpravy, signalizácia počtu zostávajúcich testov v aktuálne používanej súprave
  o    nameraný výsledok je možné archivovať priamo v tablete, resp. vytlačiť na pripojenú termocitlivú tlačiareň
  o    je pripravený na e-health
  o    bluetooth a USB pripojenie
  o    prednastavená kalibračná krivka
  o    rozmery: 16 x 13 x 14,5 cm

  Model:Eurolyser CUBE
  Umiestnenie prístroja:FZ TnUAD
  Zodpovedný pracovník:

   RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH
  e-mail: zdenka.krajcovicova@tnuni.sk
  telefónny kontakt: 032/7400104

  Operátori:RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH
  RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
  PhDr. Katarína Kašlíková, PhD., MPH
  AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica