Laminárny box Safe Flow 1.2

Funkcia a využitie:Funkcia prístroja a možnosti jeho využitia
o     Laminárny box pre mikrobiologickú bezpečnosť triedy II, typ A2, poskytuje najvyššiu bezpečnosť pre obsluhu a prostredie pri manipulácii s rizikovými skupinami biologických faktorov skupiny 1 až 3.
  Technická špecifikácia:

  o    elektricky ovládané predné sklo
  o    systém tesného uzáveru
  o    celý pracovný priestor z nehrdzavejúcej ocele, plynový kahan
  o    vnútorné rozmery: 650 mm x 1183 mm x 600 mm
  o    monitor s trvalým zobrazením
  o     zobrazenie kritických funkcií a
  prevádzkových / núdzových správ
  o     Hepa filter
  o    vysokoúčinné časticové vzduchové filtre
  o    programovateľný cyklus UV svetla.
  o    indikátor životnosti digitálneho filtra HEPA
  o    indikátor životnosti digitálnej UV lampy

  Model:Laminárny box Safe Flow 1.2
  Umiestnenie prístroja:FZ TnUAD
  Zodpovedný pracovník:

   PhDr. Katarína Kašlíková, PhD., MPH
  e-mail: katarina.kaslikova@tnuni.sk
  telefónny kontakt: 032/7400611

  Operátori:PhDr. Katarína Kašlíková, PhD., MPH RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
  RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH
  AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica