Podávanie záverečných správ končiacich projektov KEGA

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo upozornenie na termín a informácie o podávaní záverečných správ končiacich projektov KEGA. Pri ich podávaní treba postupovať v zmysle pravid...

Podávanie aktualizácií riešiteľských kolektívov, finančných a záverečných správ projektov VEGA

Odbor koordinácie vedy a techniky na vysokých školách – sekcia vedy a techniky MŠVVaŠ SR si dovoľuje upozorniť na podávanie aktualizácií riešiteľských kolektívov ( termín do 13.12.2019), finančný...

Termín na podávanie ročných správ pokračujúcich projektov KEGA

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje upozornenie na termín a informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov KEGA. Pri ich podávaní treba postupovať v zmysle pravidi...

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2019

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti...

Hodnotenie projektov KEGA skončených v roku 2018

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo hodnotenie projektov KEGA skončených v roku 2018. Spolu s hodnotiacim formulárom záverečnej správy je pri každom projekte zverejne...

Výsledky 1. kola hodnotenia žiadostí o dotáciu KEGA so začiatkom riešenia v roku 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výsledky 1. kola hodnotenia žiadostí o dotáciu KEGA so začiatkom riešenia v roku 2020. Hodnotiaci formulár 1. kola je dostupný pri každ...

Výzvy VEGA a KEGA

MŠVVaŠ SR dáva na vedomie zverejnenie výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2020, ako aj výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA ...

Správy od 1 do 7 z 39
<< Prvé < Predošlé 1-7 8-14 15-21 22-28 29-35 36-39 Ďalšie > Posledné >>
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica

 

Odkazy pre rýchly prístup: