Výzva APVV: PP-COVID 2020

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o&...

Zmena termínu podávania projektov VEGA, KEGA so začiatkom riešenia v roku 2021

Oznam v súvislosti s pandémiou koronavírusu VEGA: Vzhľadom na mimoriadnu situáciu súvisiacu s pandémiou nového koronavírusu na Slovensku bude posunutý termín na podávanie žiadostí o dotác...

Podávanie záverečných správ končiacich projektov KEGA

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo upozornenie na termín a informácie o podávaní záverečných správ končiacich projektov KEGA. Pri ich podávaní treba postupovať v zmysle pravid...

Podávanie aktualizácií riešiteľských kolektívov, finančných a záverečných správ projektov VEGA

Odbor koordinácie vedy a techniky na vysokých školách – sekcia vedy a techniky MŠVVaŠ SR si dovoľuje upozorniť na podávanie aktualizácií riešiteľských kolektívov ( termín do 13.12.2019), finančný...

Termín na podávanie ročných správ pokračujúcich projektov KEGA

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje upozornenie na termín a informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov KEGA. Pri ich podávaní treba postupovať v zmysle pravidi...

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2019

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti...

Hodnotenie projektov KEGA skončených v roku 2018

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo hodnotenie projektov KEGA skončených v roku 2018. Spolu s hodnotiacim formulárom záverečnej správy je pri každom projekte zverejne...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica