Verejná výzva VV2015 (APVV)

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „agentúra“ alebo „APVV“) v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o o...

Výzvy HORIZONT 2020

Zoznam aktuálnych výziev programu Európskej Únie pre financovanie výskumu a inovácií -   Horizont 2020 nájdete 1. na portáli Centra vedecko-technických informácií SR  http://h2020...

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2016

Odbor vedy a techniky na vysokých školách zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2016. Žiadosť musí byť podaná v súlade s výzvou, štatú...

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2016

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2016 a aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich proj...

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2014

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizá...

Výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA a KEGA so začiatkom riešenia v roku 2015

MŠVVaŠ SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2015, ako aj výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom rieš...

HORIZONT 2020 - Aktuálne výzvy na roky 2014 a 2015

Dňa 11. decembra 2013 boli v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené výzvy na predkladanie návrhov projektov Horizont 2020 pre obdobie rokov 2014 a 2015.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica