VEGA_Podávanie aktualizácií riešiteľských kolektívov na rok 2023, finančných správ za rok 2022 a záverečných správ projektov končiacich v roku 2022

MŠVVaŠ SR si dovoľuje upozorniť na podávanie aktualizácií riešiteľských kolektívov, finančných a záverečných správ projektov VEGA prostredníctvom on-line systému e-VEGA do stanovených termínov. Pri ic...

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2022

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činno...

Verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“ s označením PP MSCA PF 2022“

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. ...

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2023

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2023. Žiadosť musí byť podaná v súlade s výzvou, št...

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2023 a aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ projektov končiacich v roku 2022

Výzva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2023. Žiadosti sa podávajú prostredníctvom o...

Grantová výzva Nadácie ESET - mentoring žiadateľov o prestížny ERC grant

Národná kancelária Horizontu (CVTI SR), v spolupráci s Nadáciou ESET, pripravila grantovú výzvu ktorá prináša komplexný mentoring žiadateľov o prestížny ERC grant. Nadácia ESET vyčlenila celkovo ...

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Českej republike

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii ...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica