APVV- vyhlásená výzva Slovensko-Srbsko 2021

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných...

APVV- vyhlásená výzva Slovensko-Ukrajina 2021

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spolo...

APVV - vyhlásenie výzvy Slovensko- Taiwan 2021

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organ...

Posunutie termínov: Financovanie projektov VEGA, KEGA, výzva v roku 2021 a nové komisie VEGA

VEGA Z dôvodu viacerých okolností zverejnenie rozpisu dotácií na nové a pokračujúce projekty, ako aj tohtoročnej výzvy VEGA je možné očakávať v posunutých termínoch. Aktuálne informácie budú obvyklým...

Podávanie ročných a záverečných správ projektov KEGA

Vedúci projektu KEGA, ktorý bude pokračovať v riešení aj v roku 2021, je povinný najneskôr do 13.11.2020 do 14.00 hod. elektronicky podať ročnú správu prostredníctvom online systému e-KEGA na Portáli ...

Podávanie finančných a záverečných správ projektov VEGA

Vedúci všetkých financovaných projektov VEGA sú povinní najneskôr do 31. 3. 2021 do 14.00 hod. elektronicky vyplniť formulár čerpania dotácie VEGA za rok 2020 prostredníctvom ...

APVV výzva Slovensko - Rakúsko 2020

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii čin...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica