Early stage granty

AKTUÁLNA VÝZVA Z PLÁNU OBNOVY URČENÁ NA PODPORU DOKTORANDOV A ZAČÍNAJÚCICH VÝSKUMNÍKOV. Rektor TnUAD vyhlasuje v súlade s Organizačnou smernicou „Interná grantová schéma Trenčianskej unive...

KEGA: podávanie ročných správ za rok 2023

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje upozornenie na termín a informácie o podávaní ročných správ za rok 2023. Pri ich podávaní treba postupovať v zmysle pravidiel, pokynov ...

VEGA: podávanie aktualizácií riešiteľských kolektívov na rok 2024, finančných správ za rok 2023 a záverečných správ projektov končiacich v roku 2023

Sekcia vedy a techniky MŠVVaŠ SR upozorňuje na podávanie aktualizácií riešiteľských kolektívov, finančných a záverečných správ projektov VEGA prostredníctvom online systému e-VEGA v stanovených t...

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2023

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činno...

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Poľskej republike

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizá...

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Srbskej republike

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o org...

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2024 a aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ projektov končiacich v roku 2023

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2024. Žiadosti sa podávajú prostredníctvom online s...

Správy od 1 do 7 z 76
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica