Early stage granty

Názov výzvy: Early stage grantyKód výzvy: 09I03-03-V05Komponent: 9. Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inováciíInvestícia: 3. Excelentná veda Komisia pre ved...

Zmena vo verejnej výzve VV MVP 2024

Predsedníctvo APVV rozhodlo, že v rámci verejnej výzvy VV MVP 2024 sa posúva termín na predkladanie žiadosti z 28. 6. 2024 na 31. 7. 2024....

KEGA: Výzva na podávanie žiadostí o dotácie na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2025 a aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2024

Výzva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotácie na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2025. Žiadosti sa podávajú...

VEGA: Výzva na podávanie žiadostí o dotácie na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2025

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotácie na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2025. Žiadosť musí byť podaná v súlade...

APVV- verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV MVP 2024

Verejná výzva VV MVP 2024 je zameraná na podporu mladých vedeckých pracovníkov. Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a...

KEGA: podávanie ročných správ za rok 2023

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje upozornenie na termín a informácie o podávaní ročných správ za rok 2023. Pri ich podávaní treba postupovať v zmysle pravidiel, pokynov ...

Správy od 1 do 7 z 81
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica