Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2016

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2016 a aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich proj...

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2014

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizá...

Výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA a KEGA so začiatkom riešenia v roku 2015

MŠVVaŠ SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2015, ako aj výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom rieš...

HORIZONT 2020 - Aktuálne výzvy na roky 2014 a 2015

Dňa 11. decembra 2013 boli v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené výzvy na predkladanie návrhov projektov Horizont 2020 pre obdobie rokov 2014 a 2015.

Výzva rámcového programu Horizont 2020 na podporu pokročilých excelentných výskumníkov

ERC Consolidator Grants are designed to support excellent Principal Investigators at the career stage at which they may still be consolidating their own independent research team or programme. This ac...

Výzva rámcového programu Horizont 2020 na podporu mladých excelentných výskumníkov

ERC Starting Grants are designed to support excellent Principal Investigators at the career stage at which they are starting their own independent research team or programme. This action is open to r...

Správy od 71 do 76 z 76
<< Prvé < Predošlé 29-35 36-42 43-49 50-56 57-63 64-70 71-76 Ďalšie > Posledné >>
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica