Elektroforéza APELEX PS 9009 TX

Funkcia a využitie:Funkcia prístroja a možnosti jeho využitia
o     Na separáciu biomolekúl,  predovšetkým DNA, RNA a proteínov podľa ich veľkosti, zloženia, poradia báz, náboja či väzbovej afinity.
  Technická špecifikácia:

  •    Stabilizovaný zdroj, parametre:
  o    nastaviteľné napätie v min. rozsahu 10 – 3000V,
  o    nastaviteľný prúd v min rozsahu 15μA – 300mA,
  o    nastaviteľný výkon v min. rozsahu 0,5 – 300W,
  o    počet výstupov min. 2,
  o    možnosť práce v režimoch konštantného napätia, prúdu a výkonu,
  o    zabudovaný časovač
  •    Elektroforetická aparatúra- horizontála a vertikálna
  o    typ gélov: agaróza (horizontálna), polyakrylamid (vertikálna),
  o    možnosť chladenia gélu,
  o    možnosť cirkulácie tlmivého roztoku,
  o    tepelný v min. rozsahu: 0 – 90°C.

  Model:Elektroforéza APELEX PS 9009 TX
  Umiestnenie prístroja:FZ TnUAD
  Zodpovedný pracovník:

   RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
  e-mail: vladimir.melus@tnuni.sk
  telefónny kontakt: 032/7400611

  Operátori:RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
  RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH PhDr. Katarína Kašlíková, PhD., MPH
  AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica