Odierací prístroj

Funkcia a využitie:•    odierací prístroj určený na meranie odolnosť textílie proti opotrebeniu a jej schopnosti zachovať si svoj pôvodný vzhľad, odolávať oderu, rozvlákneniu, žmolkovaniu a zmene farebného
•    odtieňa za podmienok simulujúcich plošné namáhanie textílie,
•    súčasťou prístroja je vyrezávacie a upevňovacie  zariadenie potrebné na vyrezanie a upevnenie vzorky na kruhovú hlavicu + sprievodná vlnená tkanina
  Technická špecifikácia:

  •    6 odieracích hlavíc
  •    voľba počtu odieracích cyklov: od min. 600 do max. 40 000
  •    priemer kruhovej hlavice 38 mm
  •    zaťažovacie závažia pre oder a žmolkovitosť

  Model:Martindale
  Umiestnenie prístroja:FPT Púchov
  Zodpovedný pracovník:

  doc. Ing. Jela Legerská PhD.
  e-mail:jela.legerska@tnuni.sk
  Tel.: +421 908812201

  Operátori:
  AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica