„Ošetrovateľstvo a zdravie IX.“

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Kanceláriou WHO na Sloven...

Vedecká show Michaela Londesborougha

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR v rámci projektu PopVaT - Popularizácia vedy a techniky na Slovensku pripravilo sériu Vedeckých show Michaela Londesborougha...

„Web of Science na dlani“

Univerzitná knižnica TnUAD v spolupráci s Thomson Reuters si Vás dovoľuje pozvať na pracovný seminár   „Web of Science na dlani“,   ktorý sa bude konať dňa 25.3.2015 o 10.00 hod. v...

Schéma RISE - Akcie Marie Skłododwska Curie (MSCA)

Informačný deň Schéma RISE - Akcie Marie Skłodowska-Curie (Rise and Innovation Staff Exchange) sa uskutoční 5. marca. 2015 o 9:30 hod.  v priestoroch CVTI na Lamačskej ceste 8/A, Bratislava na 2....

Horizont 2020 - Akcie Marie Skłododwska Curie

Dňa 25.02.2015 o 14:00 hod. sa  v Centre vedecko-technických informácií, konferenčná miestnosť na 2. posch., Lamačská cesta 8/A, Bratislava uskutoční  informačný deň v rámci p...

Horizont 2020 - Tréning pre hodnotiteľov

Dňa 25.02.2015 od 9:30 hod. sa v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave uskutoční Tréning pre hodnotiteľov projektov rámcového p...

Slovenskej vede sa darí aj vďaka Trenčianskej univerzite

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne reprezentuje slovenskú vedu v Európskej únii. V silnej konkurencii 167 projektov z celej Európskej únie sa stala úspešným víťazo...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica