Nové výzvy Horizontu 2020 pre NMBP (2016 – 2017)

CVTI SR Vás pozýva napodujatie  s názvom Nové výzvy Horizontu 2020 pre NMBP 2016 – 2017 (nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a  spracovanie). Kedy:&nbs...

Horizont 2020 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny.

CVTI SR si Vás dovoľuje pozvať na informačný deň Horizontu 2020 pre oblasť Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny. Informačný deň sa uskutoční dňa ...

Letná škola štatistických metód pre výskum a výučbu

24. - 28. augusta 2015 sa v Brne (Česko) uskutoční 9. ročník Letnej školy štatistických metód. Letná škola je určená doktorandom a akademickým pracovníkom. Program letnej školy v...

European Funding Academy

Get a complete insight to successfully developing proposals and managing projects under the EU research and innovation programmes of 2014-2020.

Horizon 2020 - Proposal Development

Join Europa Media’s Horizon 2020 Proposal Development training course and gain hands-on knowledge on how to submit competitive project proposals under the new EU research and innovation programmes, in...

Brokerage Event Horizon 2020 - 11.6.2015, Ostrava

Ak plánujete pripraviť projekt do programu Horizont 2020, hľadáte partnerov pre spoločné medzinárodné výskumno-vývojové projekty Horizon 2020, ERASMUS+, EUROSTARS, je tu možnosť ako začať s prípravou ...

„MAMMO TREN-D´ 2015“

Dňa 19.6.2015 organizuje Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Rádiologickou klinikou s.r.o., spoločnosťou GUTTA Slovakia s.r.o., Sekciou ...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica