Česko-slovenský informačný deň k témam výzvy ERA na r. 2024

Pozvánka na Česko-slovenský informačný deň k témam výzvy ERA na r. 2024, ktorý spoločne organizuje Národná kancelária Horizontu z CVTI SR a Technologické centrum Praha. Podujatie sa usk...

Týždeň vedy a techniky 2023

Jubilejný dvadsiaty ročník podujatia sa začne tradične druhý novembrový týždeň. Podujatie prinesie desiatky prednášok, festivalov, workshopov, súťaží, podcastov, besied či výstav, ako aj rôzne ď...

Obhajoba doktorandskej dizertačnej práce - FunGlass

Dňa 25. augusta 2023 o 10.00 hodine sa koná obhajoba doktorandskej dizertačnej práce MSc. Mokhtar Mahmoud, Téma doktorandskej dizertačnej práce: Druhý život skleného odpadu: Využitie sklených mikr...

Obhajoba doktorandskej dizertačnej práce - FunGlass

Dňa 21. augusta 2023 o 14.00 hodine sa koná obhajoba doktorandskej dizertačnej práce MSc. Susanta Sengupta Téma doktorandskej dizertačnej práce: Vláknité štruktúry na báze biopolymérov a biologi...

Obhajoba doktorandskej dizertačnej práce - FunGlass

Dňa 21. augusta 2023 o 10.00 hodine sa koná obhajoba doktorandskej dizertačnej práce  MSc. Nurshen Mutlu Téma doktorandskej dizertačnej práce:  Inkorporácia borátových bioaktívnych skiel ...

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2022

Od pondelka 7. novembra sa začína 19. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku, do ktorého sa zapája každoročne aj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne.  Tradične pripr...

Obhajoba doktorandskej dizertačnej práce - FunGlass

Dňa 24. októbra 2022 o 11.00 hodine sa koná obhajoba doktorandskej dizertačnej práce MSC. Fatih Kurtuldu.  Téma doktorandskej dizertačnej práce: Ion doped mesoporous bioactive glass nanoparti...

Správy od 1 do 7 z 106
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica