„ZdravLab 2015“

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre laboratórnu medicínu a Slovenskou komorou iných zdravotnícky...

Seminár – Pripravujeme rozpočet projektov H2020

Centrum vedecko-technických informácií SR organizuje dňa 27.1.2015 o 13:00hod. seminár   Pripravujeme rozpočet projektov H2020     Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s postupo...

Prednáška “Management Consulting pod vplyvom zmien..."

Katedra sociálnych a humanitných vied FSEV TnUAD v Trenčíne vás pozýva na výberovú prednášku profesora Dr. Józsefa Poóra  “Management Consulting pod vplyvom zmien – vývoj na pozadí postporadens...

Spoločenské oblasti a prierezové aktivity Horizontu 2020

CVTI SR si Vás dovoľuje pozvať na informačný deň rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 pre oblasti Európa v meniacom sa svete - inkluzívne, inovačné a reflexívne společno...

Týždeň vedy a techniky na Fakulte priemyselných technológií v Púchove

Fakulta priemyselných technológií v Púchove si Vás dovoľuje pozvať v dňoch 18. - 21. novembra 2014 na  Dni otvorených dverí a dni vedy a techniky na FPT v Púchove 2014.   Program je bohat...

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD v Trenčíne

si Vás dovoľuje pozvať 18. novembra 2014 na odbornú prednášku výkonného riaditeľa Nadácie Tomáša Baťu - Ing. Pavla Veleva s názvom      Baťov globálny podnikateľsky úspech.  ...

Týždeň vedy a techniky na Fakulte špeciálnej techniky TnUAD v Trenčíne

Fakulta špeciálnej techniky TnUAD v Trenčíne si Vás dovoľuje pozvať v rámci podujatia "Týždeň vedy a techniky" na prednášku prof. Ing. Františka Janíčka, PhD.,  riaditeľa Ústavu elektro...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica