Informačný deň Európskej rady pre výskum

Dňa 19. novembra 2014 sa v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave uskutoční informačný deň Európskej rady pre výskum, ktorého cieľom je predstaviť výzvy Európskej rady pre výskum v...

Informačný deň - Európska rada pre výskum

19. novembra 2014 sa uskutoční ďalší zo série informačných dní Centra vedecko - technických informácií SR v Bratislave. Cieľom informačného dňa v programovej oblasti Európska rada pre výskum programu ...

Informačný deň - Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava

V novembri sa uskutoční ďalší zo série informačných dní CVTI SR k rámcovému programu Horizont 2020. Tentokrát na tému Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava.Cieľom bude informovať záujemcov o ...

Brokerage event pre výzvy programu Horizont 2020 - Nanotechnológie, moderné materiály, pokročilá výroba a spracovanie a biotechnológie (NMBP).

Dňa 13.11.2014 sa uskutoční v Bruseli Brokerage event pre výzvy pracovného programu 2014/2015 v oblasti Horizont 2020 - Nanotechnológie, moderné materiály, pokročilá výroba a spracovanie a biotechnoló...

"Ako zmeniť/inovovať výchovu doktorandov v Slovenskej republike"

2. ročník Slovenského doktorandského fóra 2014 pod názvom "Ako zmeniť/inovovať výchovu doktorandov v Slovenskej republike", ktoré organizuje Asociácia doktorandov Slovenska v spolupráci s Pr...

Smart Cities: Intelligent Systems for Energy and Transport

Medzinárodné sieťovacie podujatie zamerané na tému SmartCities, ktoré sa bude konať 15. októbra v Brne. Podujatie si kladie za cieľ uviesť tému SmartCities a jej potenciál pre mestá, techno...

Konferencia NITT SK 2014 − Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí

Podujatie Konferencia NITT SK 2014 - Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí je Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) organizovaná už štvrtýkrát. Na tohtoročnej konferencii sú h...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica