Informačný deň pre oblasť Bezpečná, čistá a efektívna energia

Podujatie je určené pre všetkých, ktorí sa zaoberajú výskumom a inováciami, či už z akademického a výskumného sektora, z verejného i súkromného sektora a malých a stredných podnikov.

Informačný seminár – Štipendijný program EHP Slovensko

Štipendijný program EHP Slovensko financovaný z Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky je zameraný na zvýšenie mobility študentov, doktorandov a akademických pracovníkov vysokých škôl...

Cena za transfer technológií – súťaž

Hlavným cieľom súťaže je oceniť snahu zástupcov akademickej obce SR preniesť výstupy vedeckovýskumnej činnosti na akademických pracoviskách do praxe, zvýšiť povedomie o transfere technológií a&nb...

Večer s e-zdrojmi v CVTI SR

Netradičný informačný seminár VEČER S E-ZDROJMI V CVTI SR, ktorý je organizovaný v rámci Týždňa slovenských knižníc a bude sa konať 4. 4. 2014 (piatok) v Centre vedecko – technických informácii SR o 1...

Informačné systémy o vede: integrácia pre otvorený prístup k vedeckým výstupom

Centrum vedecko-technických informácií SR Vás pozýva  na konferenciu Informačné systémy o vede: integrácia pre otvorený prístup k vedeckým výstupom, ktorá sa uskutoční dňa 2. Apríla 2014 v C...

Informačný deň- Opatrenia Marie Sklodowska Curie mobilitné projekty Horizontu 2020 Bratislava

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s CVTI SR vás pozýva na informačný deň s názvom: Opatrenia Marie Sklodowska Curie mobilitné projekty Horizontu 2020 v Brati...

Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2014

Konferenciu Fórum inžinierov a technikov Slovenska FITS 2014 organizuje Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS). Konferencia sa koná 24. apríla 2014 v priestoroch hotela Centrum*** v ...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica