Konfokálna mikroskopia - Konfokálny mikroskop s možnosťou interferometrických meraní

Funkcia a využitie:Predmetom zákazky je konfokálny mikroskop s pokročilou 2D/3D obrazovou analýzou a aktívnym antivibračným stolom. Je určený pre bezkontaktné pozorovanie a meranie povrchov opracovaných alebo neopracovaných materiálov, materiálových vzoriek a objemových útvarov pravidelných aj nepravidelných tvarov z rôznych materiálov (kov, sklo, keramické materiály, plast, vláknové štruktúry, sypké materiály, tenké vrstvy).
Technická špecifikácia:

"Prístroj je určený pre bezkontaktné pozorovanie a meranie povrchov opracovaných alebo neopracovaných materiálov.
Prístroj nevyžaduje predchádzajúcu prípravu vzoriek.
Prístroj musí zahŕňať:
laserový konfokálny mikroskop umožňujúci kombinovať 3D obraz so štandardným mikroskopickým pozorovaním
ovládacie jednotky konfokálneho mikroskopu a riadiace jednotky celého prístroja vrátane zobrazovacej jednotky
softvér pre riadenie všetkých súčastí mikroskopu, zobrazenie, uloženie a export mikroskopických snímok, spracovanie obrazu, nameraných dát a vyhodnotenie výsledkov
meranie vrátane parametrov drsnosti povrchov"

Model:Olympus LEXT OLS 5000
Umiestnenie prístroja:Fakulta špeciálnej techniky
Zodpovedný pracovník:

Ing. Henrieta Chochlíková, PhD.

Hradené z projektu:CEDITEK II.
Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica