Mikroskop KAPA 3000 M

Funkcia a využitie:
  • svetelný binokulárny mikroskop Kapa pre pozorovanie tenkých preparátov v prechádzajúcom svetle.
  • mikroskop má využitie pre pozorovanie hrubej povrchovej štruktúry, defektov a zmien povrchu vlákenných nekovových materiálov.
  • zostava zobrazuje zväčšený obraz v reálnom čase s vysokou rozlišovacou schopnosťou.  
  • zariadenie dáva možnosť obraz sledovať, snímať, archivať, ručne alebo automaticky odmerať mikrorozmery na upravených obrazoch po prevedení úvodnej kalibrácie obrazu.
Technická špecifikácia:
  •  sada objektívov zo zväčšením: 5, 10, 20, 50 a 100x.
  • pripojenie na kameru a zapojenie na PC.
  • softwer Motic Images Plus 2.0 ML.
  • sada pre fázový kontrast.
Model:Kapa 3000 M
Umiestnenie prístroja:Fakulta priemyselných technológií
Zodpovedný pracovník:

doc. Ing. Jela Legerská, PhD.
email: jela.legerska@tnuni.sk
tel.č.: +421 42 2851 815

Hradené z projektu:
Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica