Röntgenový difraktometer na charakterizáciu tenkých vrstiev

Funkcia a využitie:Röntgenový difraktometer na fázovú, napäťovú a textúrnu analýzu tenkých vrstiev na rôznych typoch substrátov.
Technická špecifikácia:RTG difraktometer s medenou katódou (CuKα žiarenie s vlnovou dĺžkou 0,15405 nm),
- RTG difraktometer je vybavený nasledovným príslušenstvom a optikou RTG žiarenia:
o geometria goniometra Bragg-Brentano,
o 3-osá kolíska umožňujúca upnutie kruhovej vzorky na práškové materiály,
o krížový kolimátor,
o fixné divergenčné clony,
o príslušenstvo na meranie v móde GISAXS,
o SAXS clony,
o 3D pozične citlivý detektor PIXcel alebo ekvivalentný,
o scintilačný detektor,
o goniometer umožňujúci súčasnú montáž oboch detektorov (pozične citlivý a scintilačný detektor,
Model:Empyrean III/Malvern Panalytical
Umiestnenie prístroja:Funglass
Zodpovedný pracovník:Michal Žitňan: michal.zitnan@tnuni.sk
Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica