Zariadenie (modul) na meranie difúznej reflektancie práškových vzoriek

Funkcia a využitie:Zariadenie (modul) na skúmanie spektrálnych vlastností hlavne pevných materiálov (prášky a kusové vzory) v UV-VIS-NIR oblasti - meranie difúznej reflexie najmä práškových vzoriek.
Technická špecifikácia:zariadenie (modul) „praying mantis“ na meranie difúznej reflexie,
- rozsah vlnových dĺžok:  od 175 do 3300 nm,
- typy meraných vzoriek: prášky, kvapaliny, viskózne kvapaliny, pasty,
- možnosť merania veľmi malých objemov vzoriek ≥ 0,03 ml,
- zariadenie (modul)  kompatibilné s UV-VIS-NIR spektrometrom Agilent Cary 5000 inštalovanom na pracovisku.
Model:Agilent Diffuse Reflectance Accessory Praying Mantis for the CARY 4000/5000/6000i
UV-VIS-NIR spectrophotometers
Umiestnenie prístroja:Funglass
Zodpovedný pracovník:Robert Klement: robert.klement@tnuni.sk
Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica